הכשרת מנהלים לניהול בגישת אימ

הכשרת מנהלים בניהול בגישת אימ מרץ 2017 ישרוטל

הכשרת מנהלים לניהול בגישת שיטת אי"מ

הכשרת מנהלים בניהול בגישת הניהול של שיטת אי"מ מהווה כלי מרכזי בבניית תשתית ארגונית וניהולית לתהליכי שינוי ושיפור. במהלך ימי הסדנה מכירים, לומדים ומתנסים בכלי הניהול של שיטת אי"מ. מנהלים דיונים ומעלים קשיים וחסמים כך שבסיום ההכשרה המנהלים יוצאים לא רק עם היכולת לעבוד עם כלי הניהול של השיטה אלא עם שינוי תפיסה באשר לניהול – מניהול מוביל לניהול מכווין. מנהלים שמאפשרים לצוותיהם ומחלקותיהם להגיע לכדי מיצוי וממקום חיובי ופנימי.

אחד הנדבכים המרכזיים הוא היכולת והחובה של מנהל לייצר את תחושת המסוגלות אצל עובדיו. כמעט בכל הסדנאות יש התייחסות לניהול מכירות שהינו נדבך נוסף.

הכשרת מנהלים בגישת הניהול של שיטת אימ מרץ 2017 ד הכשרת מנהלים בגישת הניהול של שיטת אימ מרץ 2017 הכשרת מנהלים בגישת שיטת אימ מרץ 2017 ב הכשרת מנהלים בניהול בגישת אימ מרץ 2017 ג הכשרת מנהלים בניהול בגישת אימ מרץ 2017 ה הכשרת מנהלים בניהול בגישת אימ מרץ 2017 ישרוטל הכשרת מנהלים בניהול בגישת אימ מרץ 2017

תמונות: דוד להב

התמונות צולמו בהכשרת מנהלים לניהול בשיטת אי"מ ברשת ישרוטל.