פיתוח עסקי וארגוני לחברות משפחתיות

בחברות משפחתיות גדולות וקטנות יש מורכבויות שהן מעבר לארגוני ולעסקי. מורכבויות אלה מקבלות התייחסות מיוחדת באימ הדרכות בזכות הניסיון שצברנו בעבודה עם ארגונים וחברות בבעלות משפחתית או עם מעורבות רבה של בני משפחה. החל מאחזקתם של בני משפחה במרבית מניות החברה או בגרעין השליטה ועד לעבודה של בני המשפחה בתוך הארגון או בחברות הבת שלו. בחלק מהפרויקטים שבוצעו על ידי אימ הדרכות יש גם מספר תהליכי העברה בין דורית. תהליך בו דור המייסדים או הדור המנהל היום, בוחר להעביר את המושכות בתהליך מוסדר ומובנה אל דור ההמשך. התהליכים האלה נבנים ומלווים על ידי יועצי אימ הדרכות ברגישות ובמסירות רבה וכמובן לאור חזון הארגון ומטרות החברה.

תהליך הפיתוח הארגוני הוא בשיטת אימ כמו כל התהליכים יחד עם זאת הוא מותאם לצרכי ורצונות בעלי החברה תוך אבחנה ברורה ביכולות בני המשפחה הפועלים בארגון וכשטובת הארגון והגשמת מטרותיו הינם העקרון המנחה את התהליך ואת מדדי הצלחתו. חובה נעימה לציין שבכל החברות והארגונים בהם יש מעורבות של מספר בני משפחה, נחלנו הצלחה גדולה לא רק ביישום חזון וערכי הארגון והשגת מטרותיו אלא גם בשימור המקום העדין והמשפחתי והמקום של כל אחד מבני המשפחה בארגון או מחוצה לו, בהבנה והסכמה.

לקוחותינו במשפט אחד:

דוגמאת לארגונים וחברות משפחתיות עמן עבדנו