ניהול לפי ערכים בשיטת אימ ופיתוח ארגוני

ניהול לפי ערכים בשיטת אימ. בעולם דינאמי ושווקים תזזיתיים, לארגונים וחברות נוצר צורך בביצוע שינויים שדרושים לתהליכי צמיחה וגדילה, להסרת חסמי מכירה, ליצירת אקלים ארגוני חיובי ומפרה. כמו גם לבנייה של השפה הארגונית המבדלת אותו מאחרים, שפה שמחברת את אחרון העובדים אל חזונו של הארגון, מטריותיו, משימותיו ויעדיו. לזה אנו קוראים ניהול על פי ערכים בשיטת אימ. ברוב הארגונים, מדובר בשינויים תוך כדי תנועה. אימ.הדרכות הינה חברה לייעוץ ופיתוח ארגוני המתמחה ביצירת מציאות חדשה טובה יותר לארגון וזאת בהתאם לחזון וערכי הארגון. מדובר בתהליך שיוצר תשתית ארגונית לשיפור ביצועים או במילים אחרות מדייק את השפה וההתנהגות שהן ה-DNA הארגוני.
הייעוץ הארגוני נעשה כמובן, בשקיפות מלאה ובשותפות אמיתית למען הצלחת התהליך ומיסוד השינוי כחלק אינטגרלי מהארגון. באימ.הדרכות מאמינים שתהליך פיתוח ארגוני בריא ונכון הוא כזה שאינו מייצר תלות בחברת ייעוץ חיצונית ושאנשי הארגון תופסים את השינוי כצמיחה חיובית.
בתהליך אנו משתמשים במגוון רחב של כלים מתחום הפיתוח הארגוני ובאמצעותם מובילים ומכווינים את השינויים הדרושים בתהליכי הליבה של החברה או בשגרה הארגונית הקיימת.

פיתוח ארגוני לניהול לפי ערכים בשיטת אימ, מושתת על:

ניהול לפי ערכים בשיטת אימ היא מתודולוגיה שמחברת בין החזון למשימה, בין הערכים לשפה ולהתנהגות. מדובר בעיצוב ושיוף של תרבות ארגונית ייעודית. באמצעות איתור הערכים החשובים והמשותפים והארת הדרך להשגת המטרות וביצוע המשימות על פיהם, עד להגשמת החזון ומעבר. ניהול לפי ערכים מאפשר חופש פעולה ומחשבה גדולים יותר. התנהגות שמביאה ללקיחת אחריות, יוזמה, מוטיבציה, יצירתיות ועוד התנהגויות רצויות בארגון.

מה ניהול לפי ערכים בשיטת אימ מאפשר לנו?

היא מאפשרת להשחיז את תהליכי האיתור, הגיוס וההכשרה בהתאמה מלאה ובכך לייצר סביבה בריאה וחיובית בעולם העבודה. עריכם יהיו כאורות המגדלור למנהלות ומנהלים, עובדות ועובדים. נוצרת בהירות וביטחון. מחוברות ושייכות. במודל ניתן למצוא מרכיבים שלקוחים ממדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה חברתית וארגונית, הדרכה, הנעת עובדים, תגמול, מדידה והערכה ומרכיבים של הנדסת תעשייה וניהול בהיבטים של שיפור ביצועים. 

אסטרטגיה ארגונית – שפה והתנהגות

הבסיס הוא בגיבוש אסטרטגיה ארגונית (זהות):  גיבוש חזון וערכים, הפיכתם לישימים בשגרת הניהול והעבודה. הפיכות החזון וערכים לשפה והתנהגות שמאפיינת את הארגון, שמהווים שיקולים במערכת קבלת ההחלטות ובעצם, הם התרבות הארגונית, הדי.אנ.אי. הארגוני הייחודי לאותו ארגון. כך גם תגובש אסטרטגיית מכירות, ניהול השיווק, שיפור הביצועים, פיתוח צוותי עבודה ועוד. הכל לאור ערכי הארגון. 

הבלתי פורמלי 

זאת לצד טיפול במה שאינו גלוי לעין, המבנה הבלתי פורמלי בארגון, יחסי הגומלין בין הפרטים בארגון והיכולת לרתום זאת להצלחת התהליכים ושיפור הביצועים והתוצאות.

חברות וארגונים שמעוניינים להמשיך ולהצליח בתחומם מבינים שהם נדרשים להיות ערים למתרחש מחוץ לארגון וכמובן גם למתרחש בתוכו. זאת במקביל למימוש הפוטנציאל הטמון במנהלי ועובדי הארגון למען הארגון ולמען עצמם.

מדובר בעבודה תהליכית שבמסגרתה מתאפשרים ומזורזים תהליכי פיתוח ושינוי אחרים ברמת הפרט (עובד ומנהל), הקבוצה וכמובן תהליכי העבודה בארגון כולו (מבנה, הגדרות תפקיד, ממשקי עבודה ומדדי הצלחה).אפשר להעמיק ולקרוא "כיצד אנו עובדים?".

בניהול בשיטת אימ לפי הערכים, משתמשים במערכת כלים ניהוליים למדידה שנקראים מלפ"א (מערך לימוד פנים ארגוני) שמטרתם למדוד ולהעריך את הארגון, את עובדיו, את הפעולות ואת התהליכים. מדידה והערכה לשם שיפור תמידי, עקבי ושיטתי.

לקריאה מעמיקה

לו היו לי שמונה שעות לגדוע עץ, הייתי משקיע שש מהן בהשחזת הגרזן

לקוחותינו במשפט אחד: