מודל חמשת הכוחות של פורטר

חמשת הכוחות של פורטר

מאמר שמציג את החסרונות שבמודלים הקיימים לפיתוח אסטרטגיות, עליהם עונה מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה

מודל חמשת הכוחות של פורטר

חמשת הכוחות של פורטר הינו מודל זה שעוסק בניתוח סביבה עסקית בתחום מסוים. המודל פותח על ידי פרופסור פורטר מייקל א. המודל מושתת על הכוחות שמשפיעים על היכולת לרווחיות בתחום מסוים ומכך מקיש על הרצון של ארגונים וחברות לפעול בו. מדובר במודל שמשתמשים בו לגיבוש אסטרטגיה ארגונית ולבניית אסטרטגיה בכלל.

מהם חמשת הכוחות של פורטר

המודל מניח שקיימים חמישה כוחות שמשפיעים על מידת הרצון של ארגון או חברה לפעול בתחום מסוים: התחרות הפנימית (התחרות הקיימת בתחום המסוים או בענף המדובר), העתיד (איזה אפשרויות יתכנו בעתיד), חלופה שאינה מהתחום או מהענף, כוחם של הספקים וכמובן כוחם של הלקוחות.

מודל חמשת הכוחות של פורטר
מודל חמשת הכוחות של פורטר

פירוט חמשת הכוחות של פורטר:

א.      המצב הקיים – תחרות פנימית: מהי מידת הריכוזיות של התחום או השוק המדובר? מהי התחרות שבין החברות הקיימות? עד כמה היא פוגעת ברווחיות של כל אחת מהן?

ב.      המצב העתידי – האיום הנשקף לתחום מכניסת מתחרה חדש אליו. הרעיון הוא לבחון את האפשרויות העתידיות שיש למתחרים להיכנס לתחום זה. ככל שחסמי הכניסה נמוכים יותר (אין הגנה של פטנט, אין מונופול, אין חברת ענק דורסנית או מותג מוכר) כך יהיה קל יותר למתחרה חדש להיכנס לתחום או לשוק המדובר.

ג.       מוצר או שירות חלופי – האפשרות של מוצר שאינו מהתחום לשמש חלופה לצרכן ובכך לאיים על המוצר או השירות הקיים בתחום.

ד.      ספקים – האפשרות או היכולת של ציבור הספקים להשפיע על הרווחיות בתחום באמצעות המחיר של מוצרי הגלם שהם מספקים. ככל שהספק שולט יותר על המשאב הנחוץ לתחום כך מידת חשיבותו גדלה.

ה.     לקוחות – היכולת של הלקוחות להשפיע על מחיר, רווחיות, מחזור היא אדירה ובישראל של היום היו דוגמאות למכביר של כוחם של הלקוחות.

מה חסר במודל חמשת הכוחות של פורטר ?

גם בחמשת הכוחות של פורטר, חסרים למשל התייחסות או הבנה של גורמים ממשלתיים, מדיניות, הסדרה (רגולציה) ועוד, גורמים שיכולים לא פעם להיות "כוח" חזק יותר מחמשת הכוחות הקיימים במודל.

החיסרון המרכזי שבמודל חמשת הכוחות של פורטר לגיבוש אסטרטגיה ארגונית או בניית תוכנית שיווק לעסק זהה לחסרונות של שאר המודלים – הם יכולים לפעול באופן תקין כשיש זרימה של מידע מהימן, כשהאויב או האיום ברור, אולם ברגע שמדובר בממלכת אי הוודאות או באיום שלא ניתן לצפות לו, התוכנית האסטרטגית אינה מהווה מענה או פתרון איכותי ונכון. מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיות מהווה חלופה איכותית ונכונה לחיסרון המרכזי וזאת מבלי לאבד את מטרות העל או את ליבת הפעילות של הארגון.

מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה
לחץ למאמר על מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה

לחץ לחזרה למודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה

לחץ למאמרים נוספים אודות:

מודל SWOT

מודל ארבעת הממ"ים