הטמעת מערך ניהול, מדידה והערכה

מלפ"א או מערך למידה פנים ארגוני הינו השם שבחרנו למערכות מדידה, ניתוח והערכה ארגוניות. הן אלה שיוצרת תשתית ארגונית לשיפור ביצועים. בראשית הדרך נבחר את מדדי ההצלחה ואת אופן המדידה של תהליכים בארגון, בעלי תפקידים, עובדים, ביצועים ובהמשך נטמיע את המערכות לשם בקרה ושיפור.

התהליך מתבצע בעדינות המתבקשת מעצם החשש שלעיתים מלווה שינוי שמכיל מדידה של תהליכים ותוצרים וזאת כדי לרתום את אנשי הארגון בצורה חיובית ובריאה לתהליכי שיפור הביצועים.

במערכות המדידה נעשה שימוש ברעיונות ושיטות מגוונות כמו OKR, KPI, NPS, ודומיהם. הסיבה שיש מגוון שיטות ומכשירים הם כדי לוודא התאמה מיטבית של המדידה לצרכי ורצונות הארגון ואנשיו. זאת כדי שהמלפ"א תסייע ביצירת סביבה בריאה, בטוחה ומאפשרת לפיתוח ושיפור ארגוני לצד מחוברות ומחויבות של אנשי הארגון ליעדים ולמטרות של עצמם בארגון בפרט ושל הארגון בכלל.