ניהול בשיטת אימ ופיתוח ארגוני

בעולם דינאמי ושווקים תזזיתיים, לארגונים וחברות נוצר צורך בביצוע שינויים שדרושים לתהליכי צמיחה, להסרת חסמי מכירה, ליצירת אקלים ארגוני חיובי ומפרה. כמו גם לבנייה של השפה הארגונית המבדלת אותו מאחרים, שפה שמחברת את אחרון העובדים אל חזונו של הארגון, מטריותיו, משימותיו ויעדיו. לזה אנו קוראים ניהול על פי ערכים בשיטת אימ. ברוב הארגונים, מדובר בשינויים תוך כדי תנועה. אי"מ הדרכות הינה חברה לייעוץ ופיתוח ארגוני המתמחה בייצור מציאות חדשה הטובה יותר לארגון וזאת בהתאם לחזון וערכי הארגון.
הייעוץ הארגוני נעשה כמובן, בשקיפות מלאה ובשותפות אמיתית למען הצלחת התהליך ומיסוד השינוי כחלק אינטגרלי מהארגון. באימ הדרכות מאמינים שתהליך פיתוח ארגוני בריא ונכון הוא כזה שאינו מייצר תלות בחברת ייעוץ חיצונית ושאנשי הארגון תופסים את השינוי כצמיחה חיובית.
היועץ הארגוני המלווה משתמש במגוון רחב של כלים מתחום הפיתוח הארגוני ופועל באמצעותם לביצוע השינויים הדרושים בתהליכי הליבה של החברה או בשגרה הארגונית הקיימת.

תהליכי פיתוח ארגוני לניהול בשיטת אימ, מושתתים על:

מדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה חברתית וארגונית, הדרכה, הנעת עובדים, תגמול, מדידה והערכה.

אסטרטגיה ארגונית (זהות):  גיבוש חזון וערכים, הפיכתם לישימים בשגרת הניהול והעבודה. הפיכות החזון וערכים לשפה והתנהגות שמאפיינת את הארגון, שמהווים שיקולים במערכת קבלת ההחלטות ובעצם, הם התרבות הארגונית, הדי.אנ.אי. הארגוני הייחודי לאותו ארגון. כך גם תגובש אסטרטגיית מכירות, ניהול השיווק, שיפור ביצועים, פיתוח צוותי עבודה ועוד. הכל לאור ערכי הארגון. 

זאת לצד טיפול במה שאינו גלוי לעין, המבנה הבלתי פורמלי בארגון, יחסי הגומלין בין הפרטים בארגון והיכולת לרתום זאת להצלחת התהליכים ושיפור הביצועים והתוצאות.

חברות וארגונים שמעוניינים להמשיך ולהצליח בתחומם מבינים שהם נדרשים להיות ערים למתרחש מחוץ לארגון וכמובן גם למתרחש בתוכו. זאת במקביל למימוש הפוטנציאל הטמון במנהלי ועובדי הארגון למען הארגון ולמען עצמם.

מדובר בעבודה תהליכית שבמסגרתה מתאפשרים ומזורזים תהליכי פיתוח ושינוי אחרים ברמת הפרט (עובד ומנהל), הקבוצה וכמובן תהליכי העבודה בארגון כולו (מבנה, הגדרות תפקיד, ממשקי עבודה ומדדי הצלחה).

בניהול בשיטת אימ משתמשים במערכת כלים ניהוליים למדידה שנקראים מלפ"א (מערך לימוד פנים ארגוני) שמטרתם למדוד ולהעריך את הארגון, את עובדיו, את הפעולות ואת התהליכים. מדידה והערכה לשם שיפור תמידי, עקבי ושיטתי.

לקריאה מעמיקה

לו היו לי שמונה שעות לגדוע עץ, הייתי משקיע שש מהן בהשחזת הגרזן

אברהם לינקולן

לקוחותינו במשפט אחד: