בעולם דינאמי ושווקים תזזיתיים, לארגונים וחברות נוצר צורך בביצוע שינויים שדרושים לתהליכי צמיחה, להסרת חסמי מכירה, ליצירת אקלים ארגוני חיובי ומפרה ועוד. ברובם מדובר בשינויים תוך כדי תנועה. אי"מ הדרכות הינה חברה לייעוץ ופיתוח ארגוני המתמחה בייצור מציאות חדשה הטובה יותר לארגון.

הייעוץ הארגוני נעשה כמובן, יחד עם החברה והארגון, בשקיפות מלאה ובשותפות אמיתית למען הצלחת התהליך ומיסוד השינוי כחלק אינטגרלי מהארגון. באי"מ הדרכות מאמינים שתהליך פיתוח ארגוני בריא ונכון הוא כזה שאינו מייצר תלות בחברת ייעוץ חיצונית.

היועץ הארגוני המלווה משתמש במגוון רחב של כלים מתחום הייעוץ הארגוני ופועל באמצעותם לביצוע השינויים הדרושים בתהליכי הליבה של החברה או בשגרה הארגונית הקיימת.

תהליכי פיתוח ארגוני מושתתים על:

  • מדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה חברתית וארגונית, הדרכה, הנעת עובדים, תגמול, מדידה והערכה וכד'
  • אסטרטגיה ארגוניתעסקית: גיבוש חזון, אסטרטגיית מכירות, ניהול השיווק, שיפור ביצועים, פיתוח צוותי עבודה ועוד.
  • מה שאינו גלוי לעין – המבנה הבלתי פורמלי בארגון, יחסי הגומלין בין הפרטים בארגון והיכולת לרתום זאת להצלחת התהליכים ושיפור הביצועים והתוצאות.

חברות וארגונים שמעוניינים להמשיך ולהצליח בתחומם מבינים שהם נדרשים להיות ערים למתרחש מחוץ לארגון וכמובן גם למתרחש בתוכו. זאת במקביל למימוש הפוטנציאל הטמון במנהלי ועובדי הארגון למען הארגון ולמען עצמם.

מדובר בעבודה תהליכית שבמסגרתה מתאפשרים ומזורזים תהליכי פיתוח ושינוי אחרים ברמת הפרט (עובד ומנהל), הקבוצה וכמובן תהליכי העבודה.

באי"מ הדרכות משתמשים במערכת כלים ניהוליים למדידה שנקראים מלפ"א (מערך לימוד פנים ארגוני) שמטרתם למדוד ולהעריך את הארגון, את עובדיו, את הפעולות ואת התהליכים. מדידה והערכה לשם שיפור תמידי, עקבי ושיטתי.

"לו היו לי שמונה שעות לגדוע עץ, הייתי משקיע שש מהן בהשחזת הגרזן" (אברהם לינקולן)

למאמרים בנושא ייעוץ ופיתוח ארגוני – לחצו כאן.