ריאן

גלו עוד...
ריאן מרכזי תעסוקה

תיאור

ריאן-מרכזי תעסוקה פועלת לקידום, שילוב והעצמה בחברה הערבית בדגש על עולם העבודה. זאת באמצעות הכשרה, הדרכה, ליווי של המשתתפים בשלבים ובדרך לעבודה מכבדת ומכובדת. מרכזי ריאן הוקמו כתשתית שמייצרת הזדמנויות, מעניקה כלים ומקנה מיומנויות למי שמעוניין להרחיב את אופקיו, להגדיל את סל היכולות שלו ולשפר את פרנסתו. ניהול חיים איכותיים וטובים יותר בד בבד עם סיפוק מקצועי. חיזוק האנשים והנשים כפריטים בקהילה, מחזקת את המשפחות, את הקהילה ואת החברה הערבית בישראל, כולה. 

מרכזי ריאן הוקמו ע"י משרד העבודה והשירותים החברתיים בישראל. המרכזים מופעלים על ידי עמותת "בעצמי" במרכז ובדרום וארגון נוסף בצפון וע"י עיריית ירושלים בירושלים. 

בעצמי הינו ארגון חברתי ששם לו למטרה לפעול ולקדם את שילוב אוכלוסיות מעוטות הזדמנות בשוק העבודה בישראל. 

מנהלת תוכנית ריאן בארגון בעצמי היא גב' נארימאן סלימאן. 

חלק מהשירותים הניתנים במרכזי ריאן הם סיוע בהתלבטות בכניסה לעולם העבודה, סיוע בחיפוש עבודה, הכשרה והדרכה רלוונטיות, סיוע וליווי בהקמת עסק או מיזם, סיוע בלימודים והכשרה, תרגול ואימון, הכרת זכויות ועוד.

הצלחות החברה

ריאן וארגון בעצמי פנו לאימ הדרכות אליה נחשפו אנשיה בהרצאה על חדשנות בארגונים "3 פינות לחדשנות שלי" שהציגה מודל שמאפשר לייצר מרחב ארגוני לחדשנות ויצירה. לאחר מספר פגישות החליטו בריאן ש"ניהול לפי ערכים בשיטת אימ" היא דרך נכונה לייצר תהליכי צמיחה ושיפור בריאים. במסגרת הפרויקט, נבחרו ערכים שמייצגים את השפה וההתנהגות של אנשי ריאן, דוייקו וזוקקו המטרות והיעדים, וגם פותחו מדדי הצלחה נוספים לאלה המקובלים והכל במטרה להעניק מעטפת מקצועית ושירות מעבר למצופה. כל זאת כשבליבת העשייה נמצאים אנשי ריאן עצמם, הם אלה שבוחרים, הם אלה שמפתחים. כך שעצם ביצוע הפרויקט הוא חיזוק המסוגלות העצמית, האמונה ביכולתם להשפיע ולשנות עולמות בעבור ציבור המשתתפים אותם הם משרתים. את מפגשי הסדנה ואת ביקורי הליווי עשו מנהלי הלמידה וההדרכה של ריאן ובעצמי. הפרויקט התחיל כפיילוט עם שני מרכזי ריאן שנבחרו בקפידה והם יהיו החלוצים שיסייעו בהמשך בהטמעת התפיסה, מודל העבודה בכל מרכזי ריאן. 

היה לנו לעונג לקחת חלק בעיקר מאחורי הקלעים ביוזמה חשובה ומבורכת זאת. השם שבחרו לפיילוט הוא "ליטוש יהלומים" מתוך תפיסה שחומר הגלם נמצא שם בפנים, בתוך ליבם ומוחם של ציבור המשתתפים ורק צריך ללטש כדי שזה ייצא החוצה.