אוניברסיטת בן גוריון

גלו עוד...
אוניברסיטת בן גוריון

תיאור

אחת היוזמות של פורום 20-80 של אוניברסיטת בן גוריון בנגב הייתה לייצר תהליך שמחבר את הסטודנט עם בוגר האוניברסיטה שישמש לו כמדריך ו"מנטור". לצורך כך רתמו את ארגון הבוגרים של האוניברסיטה והפרויקט יצא אל הפועל. מטרת הפרויקט שנקרא "תוכנית המנטורים" היא לבנות תשתית מקצועית רחבה וחזקה עבור הסטודנט להגשמת מטרותיו תוך הקניית כלים שימושיים אשר ישמשו אותו בעתיד כמהנדס מוביל במשק. הפרויקט מבוצע בקרב סטודנטים של מחלקת הנדסה תעשיה וניהול.

הצלחות החברה

לאי"מ הדרכות פנו כשהפרויקט היה עוד בשלביו הרעיוניים והיה צורך לבנות תהליך שיביא להגשת הרעיון וליצירת קשר אמיתי בין המנטור שפועל בהתנדבות מלאה לבין הסטודנט שמקדיש זמן רב מזמנו. הוחלט שהמחזור הראשון יהיה פיילוט ונבנתה תוכנית יחד עם מחלקת השיווק וארגון הבוגרים של האוניברסיטה ועם היזמים של הפרויקט מקרב הנהגת פורום 20-80.

ההצלחה היא בחיבור שבין המגזר העסקי, אותם מנטורים שמכהנים בתפקידי ניהול והנדסה בכירים, לבין האקדמיה, והאוניברסיטה שבה סיימו את לימודיהם וכחלק ממעורבות לקהילה או "תשלום" חזרה שנעשה בהתנדבות. בבניית התהליך חשוב היה למצוא את הדברים שמחברים, דרך לאמוד את התהליך ותוצאותיו וזאת תוך יצירת מקרי בוחן להתנסות אמיתית של הסטודנט. בנוסף הוחלט שיהיה נכון למצוא את הערך למנטורים מעבר להירתמותם והתנדבותם. בתהליך קיימים שני מפגשים של כל הסטודנטים בתוכנית עם כל המנטורים, מפגשי סדנה. בנוסף יש מפגשים אישיים, אחד על אחד, עם תכנים ומשימות שנקבעו מראש וכמובן עם מדדי הצלחה ברורים, כמותיים ואיכותניים.