מרפיר פרויקטים

גלו עוד...
מרפיר פרויקטים

תיאור

"מרפיר פרויקטים" הינו משרד המספק מגוון שרותים בתחומי מים, קרקע וסביבה. עיקר ההתמחות של המשרד הוא בהידרולוגיה של מים עיליים.

במשרד שתי חטיבות:

  • חטיבה אחת עוסקת בכתיבת דוחות המשלבים ניהול נגר עירוני עבור מיזמים של התחדשות עירונית ובנייה ירוקה. דוחות אלה מכילים כלים לשימור מים במרחב האורבני ודרכים לצמצום תופעת הצפות בשטחים ציבוריים בו. דוחות אלה נכתבים בהלימה לתכניות מתאר ארציות רלוונטיות ולהנחיות ייחודיות, כגון ת"י 5281 (התקן לבנייה ירוקה בת-קיימא).
  • החטיבה השניה עוסקת בייעוץ הידרולוגי המשלב התייחסויות סביבתיות עבור מיזמים בשטחי ביניים ובשטחים פתוחים. במישור זה חוות הדעת מתייחסות לשימור מים וקרקע באגני ניקוז שונים בכל רחבי הארץ, לביצוע סקרים ומחקרים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיים, ולתהליכים ניהוליים של גופי מים.

מנכ"ל החברה הוא מר יוחאי ברנאי בצלאל, הידרולוג מומחה. מעבר לפועלו כמנכ"ל החברה, יוחאי גם מרצה במכללה הטכנולוגית רופין במסלול ללימודי הנדסאות אדריכלי נוף וגם במרכז SID במקצוע "הידרולוגיה למלווי בניה ירוקה". 

יוחאי גם בוגר קורסים מקצועיים שעסקו ב"שיקום אקולוגי ונופי של נחלים" ו"מפעלי ניקוז וסביבה" בהנחיית מומחים מהאגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל. 

הצלחות החברה

יוחאי ברנאי בצלאל פנה לאי"מ הדרכות כשטרם מיקד את הסוגיות העסקיות או ארגוניות שבגללן רצה להיוועץ. כך שהתחלת התהליך היתה בפיזור הערפל ומיקוד הצרכים, המורכבויות, הקשיים העסקיים והארגוניים. כבר בתהליך בירור זה, החל זיקוק עסקי שהפך לליבת פועלה של חברת מרפיר פרויקטים. 

התהליך המשיך בגיבוש חזון וערכים ברורים שלאורם יפעלו מנהלי ועובדי החברה. מבנה ארגוני, אמנת שירות, אסטרטגיית מכירות. כמובן שבמקביל פותחה שפה שיווקית, סמליל, טאג ליין, צבעי מותג וכד'. נוצקו תסרטי שיחה, סכמות עבודה, תהליכי מדידה והערכה לשיפור, תבניות להצעות מחיר והסכמים ועוד. 

במסגרת התהליך מקתיימות פגישות ייעוץ אסטרטגיות לצד פגישות לימוד והדרכה הרלוונטיות לשלבים העסקיים והארגוניים ובהתאם לצרכים המשתנים של הארגון. החל משיטת אימ, דרך התמודדות עם התנגדויות, שיפור ביצועים ועד לחשיבה אסטרטגית לעתיד לבוא. 

המטרות המרכזיות של התהליך הושגו:

  • מיסוד ארגוני ועסקי: עבודה ע"פ תוכנית עבודה, עם מבנה ארגוני ברור ומדיד, הגדרות תפקיד ומסלולי הכשרה וכניסה לתפקיד, תהליכי מדידה והערכה מובנים, תהליכי איתור גיוס והכשרה ועוד.
  • דיוור החזון והערכים בשפת המותג ובאופן הענקת השירותים והמוצרים.
  • שיפור ביצועי המכירות (הכנסות) הן ברמת נתח הלקוח והן במספר סגירת (מכירת) פרויקטים. זאת לאחר שבוצע הליך המחרה מסודר המבוסס על משאבי הזמן וההוצאות של החברה.
  • שיפור רווחיות החברה. 

התהליך ממשיך בפגישות אסטרטגיה עסקית וארגונית כשבחלק מהפגישות עולות סוגיות ניהוליות.