צהל

גלו עוד...
צהל

תיאור

העבודה עם צה"ל החלה בפרויקטים בהתנדבות בחיל האוויר, בתחום הבקרה וביחידת השליטה האווירית בקרייה. משם ליחידות נוספות ובמהלך השנים לפרויקטים נוספים בתחום הייעוץ והפיתוח הארגוני בצבא היבשה. 

ליבת הפעילות עוסקת בהשבחת ההון האנושי, קצינים בכירים, יחידות בעלות פעילות מורכבת ועוד. בשנים האלה ייעצנו, הדרכנו והנחנו ביחידות שונות ומגוונות, בחיל האוויר, בחיל הקשר, באוגדת עזה, במז"י, בחטיבת הבקעה והעמקים, בגדודים המעורבים, בחטיבת ההגנה ועוד. 

הצלחות החברה

עם חלוף השנים והתפתחות הגישה הניהולית, בוצעו התאמות נדרשות כדי להפעילה כראוי גם בארגון מורכב ומיוחד כמו צה"ל. גובשה תוכנית ייעודית שנקראת "תוכנית אימ.פקט" שמועברת לקצינים מדרגת רב סרן ומעלה ובאמצעותה חושפים את הקצינים לגישה הניהולית של שיטת אימ, לכלי הניהול שלה, לתפיסות ולעקרונות המיוחדים. בין מפגש למפגש הקצינים מתנסים בכלי הניהול וכך מטמיעים אותם ביחידותיהם.