תנועת הצופים העבריים

גלו עוד...
תנועת הצופים

תיאור

תנועת הצופים העבריים הינה תנועת הנוער הגדולה בישראל. מדובר בתנועת נוער חינוכית שפועלת בפיזור גיאוגרפי בישראל בכלל ובתל אביב בפרט. השבטים מהווים חלק מרכזי וחשוב מחיי הקהילה בהם הם נמצאים ומדובר במרכזי חברתי ראשון במעלה.

הצלחות החברה

תנועת הצופים בתל אביב שכרה את אי"מ הדרכות לביצוע תהליך פיתוח מנהלים ומנהיגים. במסגרת התהליך, בוצעו הפעולות הבאות: אבחון, תצפיות, ליווי ב"שטח", נבנו מפגשי סדנה מתוך עולם התוכן והשפה של הארגון. במפגשים עצמם התקיימו דיונים, סימולציות מורכבות והועברו תכנים של מנהיגות וניהול. סדרת המפגשים העניקו כלים ניהוליים לצוותי המנהלים של השבטים ובנוסף הביאו לגמישות מחשבתית באשר לפתרונות עתידיים.