לוגו אי"מ הדרכותשאלון הכוונה ראשוני ללקוח

מטרת השאלות לתת מידע בסיסי. אנא מלא את השאלות ברצינות ובכנות.
הכתוב בלשון זכר אולם מתייחס לנשים וגברים כאחד.