לוגו אי"מ הדרכותשאלון הכוונה ראשוני ללקוח

מטרת השאלות לתת מידע בסיסי. אנא מלאי את השאלות ברצינות ובכנות.
הכתוב בלשון נקבה אולם מתייחס לנשים וגברים כאחד.