ניהול בשיטת אימ הכשרת מנהלים ברשת ישרוטל

הכשרת מנהלים לניהול בגישת שיטת אי"מ

בחודש מאי 2017 נפתח עוד סבב של הכשרת מנהלים לניהול בשיטת אי"מ. מדובר בהכשרה שמתפרסת על שלושה ימים ובין מפגש למפגש ניתנות משימות להתנסות ושיעורי בית. בסיום שלושת הימים יודעים המנהלים לעבוד עם הכלים המרכזיים של שיטת אי"מ ויכולים להביא לשיפור ביצועים.

מפגשי ההכשרה בנויים כך שלצד הסבר על מטרות הכלי, אופן השימוש בו וכד' יש תרגול מעשי של כל המשתתפים ואז קבוצות דיון ושיח על השימוש בו.

בהכשרת מאי 2017 המנהלים שהשתתפו היו ממגוון המחלקות במלון: מזון ומשקאות, ספא, קבלה וכד' וממגוון דרגי ניהול החל ממנהלי המחלקות עצמם, דרך סגנים, מנהלי מסעדות, מנהלי דרג ביניים, אחראי משמרת וקפטנים. היתרונות הגלומים ברבגוניות המשתתפים הם חשיבה מקורית, היכרות מעמיקה יותר בין המחלקות, שיתוף פעולה בתוך ההכשרה שיוצא לרוב גם אל מחוצה לה ומסייע בתקשורת הפנים ארגונית.