פאב המאנקיז בהדרכת שיטת אימ לשיפור מכירות

הדרכת שיטת אימ פאב מנקיז

פאב המאנקיז – הדרכת שיטת אימ

מדריך שיטת אי"מ, מר האני ג'אבר, שסיים את קורס המדריכים במחזור ד' בשנת 2016 הגיע לאילת והעביר את שיטת אי"מ לצוות פאב המאנקיז. בהדרכה מכירים ומתרגלים את שיטת אימ והמיוחד בהדרכה הוא שההדרכה עצמה בנויה משלושת השלבים עצמם. המדריכים של השיטה מציגים את המיומנויות של שיטת אי"מ בכך שהם פשוט מפעילים אותה כדי לרתום את המודרכים, להסיר את ההתנגדויות ולבצע את המכירה המורכבת מכולן – שינוי תפיסתי באשר לעולם המכירות. בסיום מפגשי הסדנה מנהלי ועובדי פאב המאנקיז יכולים להתחיל ולהשתמש בבסיס שיטת אימ אותה למדו, ותירגלו בסדנה, התוצאות יגיעו במהרה.

הדרכת שיטת אימ ההתחלה בפאב המאנקיז הדרכת שיטת אימ האני גאבר ופאב המאנקיזהדרכת שיטת אימ חושבים על הידע הדרתכ שיטת אימ שלושת השלביםהדרכת שיטת אימ פאב מנקיז הדרכת שיטת אימ שלב המכירה

פשוט ללחוץ לקריאה על ניהול בשיטת אי"מ וניתן לקרוא גם על הדרכות מכירה.