מאמר שמציג את החסרונות שבמודלים הקיימים לפיתוח אסטרטגיות, עליהם עונה מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה

מודל SWOT (מודל חחה"א – חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים)

SWOT הם ראשי תיבות של חוזקות (Strengths), חולשות (Weaknesses), הזדמנויות (Opportunities) ואיומים (Threats). גם מודל זה יכול לסייע לגיבוש אסטרטגיה של ארגון בכדי ליצור יתרון אל פני מתחריו.

על מה מודל SWOT מתבסס ?

המודל מתבסס על ניתוח פנים הארגון (חוזקות וחולשות) והסביבה החיצונית לארגון (הזדמנויות ואיומים). על פניו מדובר במודל פשוט שניתן ליישמו גם על ידי מי שאינו בקיא ברזי בניית אסטרטגיה ארגונית. אולם אליה וקוץ בה – פשטותו מובילה לתוצר כללי שלעיתים הינו חסר ערך. לדוגמא האם כשהשיקו את מנוע החיפוש גוגל ברשימת האיומים הופיעה האפשרות לאתר שבו ישהו הגולשים במרבית זמן הגלישה ודרכו יחוו את המרחבי האינטרנט? (Facebook). משתנים כמו השפעות פוליטיות ודעת קהל לעיתים מתפספסות ולכן יש שנוהגים להשלים את מודל SWOT באמצעות מודל PEST.

מודל SWOT
תרשים מודל SWOT

מודל PEST – Politic, Economic, Social and Technologic

במודל זה (שלעיתים משלים את מודל SWOT) יש בגיבוש האסטרטגיה התייחסות למשתנים או מרכיבים חשובים כמו: השפעות פוליטיות על החלטות, מצב כלכלי, דעת קהל (חברתי) וכמובן יכולת ומסוגלות. כדי שהסווט (SWOT) יהיה רלוונטי רצוי לשלבו עם עוד מודלים, מעבר למודל PEST, רבים משלבים אותו עם מודל חמשת הכוחות של פורטר, מודל ארבעת ה-P ועוד (לקריאה נוספת לחץ על אסטרטגיה ארגונית).

בנוסף המודל אינו גמיש מספיק בכדי להתמודד עם מצבים משתנים שמשפיעים לעיתים באופן קיצוני על ההזדמנויות והאיומים כמו גם על החוזקות והחולשות של הארגון. מדובר במודל שהינו מאוד סובייקטיבי ובנוסף לכך גם דורש מידע מהימן ומדויק (דבר שמצריך השקעה מרובה באיתור ואיסוף מידע זה).

מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה
לחץ למעבר למאמר אודות מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה

החיסרון המרכזי של מודל SWOT ומודל PEST בפיתוח אסטרטגיות

החיסרון המרכזי שבמודל SWOT ובמודל PEST (וגם בשניהם יחד) בבניית או בגיבוש אסטרטגיה ארגונית או עסקית זהה לחסרונות של שאר המודלים הקיימים (מודל ארבעת הממי"ם, מודל חמשת הכוחות של פורטר ועוד) – הם יכולים לפעול באופן איכותי ונכון כאשר קיים מידע אמין שמתקבל באופן קבוע, תדיר ורציף, כשהאיום ידוע ושהוא כזה שניתן לחזותו. אולם ברגע שמדובר באיום חדש שלא ניתן היה לחזות או לצפות אותו, או כאשר מדובר באי ודאות עתידי, התוכנית האסטרטגית שגובשה על ידי שני המודלים  אינה מהווה מענה או פתרון איכותי ונכון. מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיות מהווה חלופה איכותית ונכונה לחיסרון המרכזי וזאת מבלי לאבד את מטרות העל או את ליבת הפעילות של הארגון.

לחץ לחזרה למודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה