התנהגות ארגונית

התנהגות ארגונית – "אין לך דבר המפתיע אנשים יותר מהתנהגות הגיונית פשוטה וישרה" ראלף וולדו אמרסון

התנהגות ארגונית

מה זה בכלל התנהגות ארגונית ?

התנהגות ארגונית הינה תחום במדעי החברה (פסיכולוגיה) שצובר ידע, חוקר ומנתח תהליכים פרטיים, קבוצתיים וארגוניים בתוך מסגרת של ארגון או חברה עסקית. המחקר בה, מגיע במטרה לייעל ולשפר את העבודה בארגון, את סביבת העבודה וכמובן את איכות חייהם של העובדים באמצעים אלה. מדובר בתחום שמשמש את העוסקים בפיתוח ארגוני.

להתנהגות ארגונית יש שלוש רמות מרכזיות:

רמת הארגון – נקרא גם מאקרו התנהגות ארגונית, ההסתכלות על הארגון ועל "התנהגותו" בסביה של ארגונים נוספים, אילוצי השעה וכד'.

רמת הקבוצה – הכוונה היא למחלקות, צוותים, וועדות וקבוצות בתוך הארגון.

רמת הפרט – נקרא גם מיקרו כיוון שהנשוא הם העובדים בארגון.

הגישות המרכזיות בתחום התנהגות ארגונית

מושגי המפתח והכלים המחקריים מושאלים ממדעי החברה (פסיכולוגיה ניהול ועוד). זאת גם הסיבה למגוון הגישות במחקר התנהגות ארגונית, כאשר כל גישה מבליטה הוא בוחנת את ההתנהגות הארגונית עם דגש או עם "משקפיים" המיוחדות לה.

הגישה הכלכלית – עיקרה עיסוק במודלים של התנהגות כלכלית והתנהגות רציונאלית בארגון.

הגישה הניהולית – הדגש הוא על תהליכי קבלת החלטות בארגון, הגדרות תפקיד וממשקי עבודה.

הגישה הפסיכולוגית – גישה שמיקודה הוא בעיקר בפרט וביחסיו עם הארגון. למשל הסתגלותו של עובד לארגון ולהיפך של הארגון לעובד. תקשורת בין אישית, העברת והבנת מסרים, מוטיבציה וכמובן יחסים בין אישיים.

הגישה הפוליטית – גישה שבוחנת מנקודת מבט של יחסי כוחות, מבנה הסמכות בארגון, היררכיה פורמאלית (מבנה ארגוני – הפירמידה ההפוכה), תהליכים בלתי פורמאלים, השפעה, מנהיגות וגיבוש קואליציות פנימיות בארגון.

הגישה הסוציולוגית – גישה שמרכזה הוא ביחסי הגומלין בין המערכת הפורמאלית של הארגון לבלתי פורמאלית. הקשרים תרבותיים וחברתיים , סמכות ועוד.

התנהגות ארגונית לא מה שחשבת

המחקר בהתנהגות ארגונית אינו מושת רק על התנהגות הארגונית שבתוך הארגון אלא גם בקשרים החוצה ממנו. למשל התנהגות בין ארגונים או עם סביבתו של הארגון. למשל ספקים ולקוחות הם סביבתו של הארגון. בחלק מהמקרים מוסדות השלטון וההסדרה (רגולציה) הם גם חלק מסביבתו של הארגון. גם כאן נשארת אותה המטרה – שיפור הביצועים של הארגון.

מילון מושגים רלוונטי

היחיד בארגון או התנהגות היחיד בארגון – העובד מגיע לארגון כאשר יש בו נטייה לתגובה (שלילית או חיובית) כלפי גירויים. גירוי בארגון הינו מטרה, יעד, תהליך עבודה יחס הממונה וכד'. דוגמא טובה יכולה להיות שמנהל שעובדיו נוטים בשלילה כלפיו בשל יחסו יהיו בעלי סיכוי גבוה יותר להיעדרויות ולתחלופה דבר שמפגיע על הארגון, התנהגות ארגונית.

יכולת ולמידה – כל עובד מגיע עם "סל" של כישורים ומיומנויות (ולעיתים אף כישרונות), נוסף להם רוכש העובד מיומנויות וכישורים בארגון עצמו. מסלול הלמידה ויעילותו הינם גורמים מרכזיים בתהליכי ההכשרה וההעצמה של הארגון.

מוטיבציה בארגון –  לכל עובד יש כוח או רצון (העוצמה הינה אינדיוידואלית) להשקיע ולתת מאמצו (פיזית ושכלית), היכולת לרתום זאת אצל העובד למען הארגון הינה גורם חשוב וחיוני כיוון שהינה משפיעה באופן ישיר על תפקודו ותפוקתו של היחיד בארגון. ארגון שמעוניין להפיק את המירב מעובדיו חייב למצות את משאבי האנוש ומכאן עליו לחקור ולהביא להעלאת המוטיבציה בארגון. זאת כמובן כאשר מדובר במערך שפועל בהתמדה ושיטתיות.

הכרה בארגון (קוגניציה) – לכל עובד זווית או נקודת מבט משלו כלפי הארגון. מדובר בתהליך שמתרחש אצל כל עובד שמביא להתגבשות תפיסה, דעה ואמונה על הארגון. חלק מכך נוצר בהתבסס על המידע הנגיש לאותו עובד אודות הארגון ומנקודת מבטו. חלק מהאמונות גמישות (למשל מידת ההגינות בקבלת בונוסים מהארגון) וחלק מהאמונות יותר קשות לשינוי (היחס למנכ"ל). המטרה של ארגון היא ליצור שיתוף פעולה של העובד ומכאן שיש ניסיון כן ואמיתי ליצור תיאום ציפיות ולעמוד בו. כאשר ארגון מבצע שינויים במטרות ובדרכי פעולה יש לפעול לניהול שינויים בתוך הארגון כדי לעשות זאת במקביל עם שינוי האמונות הדרושות אצל העובדים.

להעמקה ניתן לקרוא על "תרבות ארגונית היא הקסם האמיתי לגיוס ושימור עובדים".

מהי התנהגות טובה ובריאה לארגון ?

התנהגות ארגונית טובה היא כזאת שמאפשרת לגשר ולפשר בין התנגדויות, אי התאמות והיכולת של הפרט בארגון והקבוצות בארגון לבין האינטרסים של הארגון עצמו. התנהגות ארגונית שמציגה מצב לא בריא הוא ניסיון של ארגון לכפות או לאנוס את עובדיו.

איזה סימנים יש בארגון כדי לדעת שחובה לטפל בהתנהגות הארגונית ?

א.     קשיים באכיפת משמעת בארגון. בבעיות משמעת ניתן להבחין בנקל בכל ארגון.

ב.     ארגונים שבהם ההתנגדויות עמוקות ומהוות חסמי צמיחה או אפילו פוגעות בתפקודו השוטף של הארגון.

ג.      אינטריגות ויחסים בין אישיים שפוגעים בתקינות הפעולה ובדרך קבלת ההחלטות של הארגון, ניהול פנקסנות ופעולה מתוך תחושת נקם.

ד.     קשיים ביצירת שיתוף פעולה בתוך הארגון והשגת הרמוניה בין הפרטים בארגון, בין הקבוצות ובכלל.

ה.     זיהוי התנהגות נסיגה – מצב שבו העובד מנסה למצוא כל משימה שהיא רק לא לבצע את עבודתו בפועל.

זה המקום לציין שהתנהגות ארגונית היא בעצם אוסף ההתנהגויות של עובדי הארגון.

צור קשר
לחץ להשארת פרטים ונציגנו ישובו אליך בהקדם