פיתוח ארגוני

מה זה בכלל פיתוח ארגוני ?

בתחילתו הרעיון המרכזי בפיתוח ארגוני היה הסתכלות פנימה, התמודדות פנים ארגונית – זאת כתהליך שיפור ארגוני. למשל העצמת וחיזוק מערכות היחסים בין העובדים לבין עצמם וביניהם לבין מנהליהם. לימוד וחיזוק עבודה בצוותים, הפרדה והגדרות ברורות של אחריות ותפקידים כמו הגדרות תפקיד וסמכויות, אופן וזמני דיווח, רמות הדיווח, הבקרה והשליטה ועוד. עם הזמן והאצת התחרות עם ארגונים וחברות אחרות נוצר הצורך להסתכל החוצה, מחוץ לארגון. ההתמודדות אינה עוד פנים ארגונית כי אם גם פנים וחוץ ארגונית. הפיתוח הארגוני התרחב והפך לארגז כלים מגוון יותר הכולל בתוכו: פיתוח אסטרטגיה (אסטרטגיה ארגונית וגיבוש אסטרטגיה ארגונית, אסטרטגיית מכירות ועוד), בדיקת שביעות רצון הלקוחות והעובדים. היום אנו כבר מדברים על "תרבות ארגונית" שהיא פועל יוצא של פיתוח ארגוני מהעבר. יועצים רבים מדברים בשפה שלקוחה מעולם מושגים של הנהגה והובלה מדיניים שעברו התאמה לארגון. הארגון התחיל להיות "ארגון לומד", התפתחו תפקידי "ניהול ידע" ועוד.

פיתוח ארגוני לעניות דעתי הוא שם פחות מאיים מאשר ייעוץ ארגוני. מטרת הפיתוח הארגוני הוא ביצוע פעולות או התערבויות מסוימות בתוך הארגון כדי להביא למצב טוב יותר, לשפרו. פיתוח ארגוני יכול להיות לעזר בארגונים שנמצאים בצמיחה וגדילה כמו גם בארגונים שחייבים צמצום ושינויים קריטיים לשם המשך קיומם.

הפיתוח הארגוני מגיע מכמה דיסציפלינות (פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומנהל עסקים, באי"מ הדרכות יש שימת דגש על מדעי הקוגניציה):

מהיכן נלקחים כלי הפיתוח הארגוני?

 

סוציולוגיה ופסיכולוגיה – מדובר על פיתוח ארגוני אנושי .

ניהול ותעשיה – מדובר על פיתוח ארגוני כמותי והנדסי.

ייעוץ שיווקי ומכירות – מדובר על פיתוח ארגוני שהינו מוכוון מכירות ושיווק ומשם פועל לשינויים לשיפור הארגון.

יש יועצים שעוסקים בליווי וייעוץ למנהלים (לעוד מידע קרא על ייעוץ ארגוני למנהלים), יש שעבודתם מתרכזת בבניית תהליכי עבודה ונהלים ויש את אלה שמשלבים. באי"מ הדרכות אנו מתייחסים לייעוץ הארגוני כשם כולל ובהתייחסותנו לפיתוח ארגוני  כוונתנו למכלול הפעולות והתהליכים המרכיבים את מערך אבחון ארגוני, למידה, שיפור והערכה הפנים ארגוני שאנו מקימים לעתיד לבוא. הרעיון הוא להביא את הארגון להתמודדות ללא יועצים חיצוניים בשגרת העבודה (למעט מקרים חריגים וצמתי החלטה).

באי"מ הדרכות במסגרת פיתוח ארגוני נלווה את דרגי הניהול, נייעץ, נכשיר ונדריך. הן בעלי תפקידים בתוך הארגון והן בעלי תפקידים הפונים אל מחוץ לארגון, כמו לדוגמא מחלקות המכירה ואנשי המכירות שבהן.

מטרת הפיתוח הארגוני הוא לשפר ולפתח את היעילות של הארגון, זאת תוך התייחסות לחזון הארגון, לערכיו ולתרבותו. השילוב ביניהם יחד עם בניית מערכת שמודדת ומעריכה תהליכים ועובדים מביאה את הארגון לשיפור התוצאות ולאקלים ארגוני חיובי ופורה.

פיתוח ארגוני ראוי שיתחיל מאבחון הארגון. באי"מ הדרכות למשל אנו מקפידים על פגישות עם דרג ניהולי ועם עובדים זוטרים. במרבית המקרים אנו מבקשים להיפגש עם עובד מוערך ועם עובד שאינו מוערך. מתוך ראייה ששני הקצוות יכולים ללמד יותר מאשר אלה שבאמצע. בהמשך נשלחים שאלונים אישיים לעובדים ומתשובותיהם אנו למדים על הקשיים, האתגרים, ההתמודדויות והתפיסות של העובדים את הארגון. זאת ועוד פעולות אבחוניות.

בבואנו לבנות הדרכה או סדנה שתפתח את התהליך ואת השינויים נעשה זאת מתוך עולמו של העובד בארגון ועם עולם המושגים המוכר לו מסביבת עבודתו. לאחר הסדנה נבצע מדידה והערכה כדי לראות עד כמה התכנים הועילו ושיפרו ולאחר מכן נציע תוכנית ייעוץ וליווי לארגון שליבתה יהיה פיתוח ארגוני שמטרתו להפוך "עצמוני".

באי"מ הדרכות פיתוח ארגוני מכיל:

©     אבחון ארגוני, בניית חזון מטרות ויעדים.

©     פיתוח מנהלים, אימון מנהלים ופיתוח הדרכה.

©     אסטרטגיות לפיתוח צוותיםפיתוח צוות ופיתוח צוותי עבודה.

©     התנהגות ארגונית ותקשורת ארגונית.

©     אסטרטגיה ארגונית (גיבוש אסטרטגיה ארגונית), מודל התנין הבבלי לפיתוח אסטרטגיה וכמובן גם אסטרטגיית מכירות.

©     שינוי ארגוני ומבנה ארגוני (בהתבסס על תפיסת מבנה ארגוני הפירמידה ההפוכה, ניהול שינויים, ניהול ביצועים ומשאבי אנוש).

©     תגמול והנעת עובדים (תוך התייחסות להנעה, הנאה ומוטיבציה).

©     חדשנות וחשיבה מקורית.

©     פיתוח עסקי וטכנולוגיה.

צור קשר
צור קשר

זאת נעשה באמצעות הקמת מערך למידה פנים ארגוני לשיפור, בניית פרמטרים ומדדים הן לעובד והן לתהליכים, בד בבד עם העברת הדרכות וסדנאות בצורה סדירה ותדירה – כל זאת לאור החזון והמטרות של הארגון ובתיאום מלא עם מנהליו. שיטת אי"מ למכירה וניהול מכירות בונה תשתית ארגונית המבטיחה לארגון יציבות, מיקוד והצלחה גם במציאות משתנה ומורכבת.

פיתוח ארגוני חייב להתייחס לאדם ולא למכונה שבארגון